Maatalousyrittäjä Anni

Maatalousyrittäjä Anni

Nimi: Anni Markkanen
Ammatti: Maatalousyrittäjä (Maidontuotanto)
Koulutus: MMK, valmistuu MMM:ksi vuoden 2014 aikana Helsingin Yliopistosta.
Työpaikka: kotitilani Viitaselän tila Suonenjoella
Yrityksen kuvaus: Viitaselän tila on keskikokoinen maitotila. Eläimiä on yhteensä vähän yli 40, joista lypsäviä 23. Peltoa viljelyksessä on noin 100 ha.

Mistä sait kipinän alalle?

Kasvoin alalle, mutta alun perin en ajatellut jääväni jatkamaan kotitilaa. Maatalousharjoittelussa nykyaikaisella lypsykarjatilalla sain ”ahaa”-elämyksen siitä, minkälaista maatalousyrittäminen voisi olla. Nyt pidän kotitilaani yhdessä mieheni kanssa.

Tyypillinen työpäivä?

Maatilan työpäivään kuuluu tämän hetkisessä parsinavetassa lehmien aamu- ja iltalypsyt sekä nuorkarjan hoito. Kaikki eläimet ruokitaan, huolehditaan niiden parsien puhtaudesta kuivittamalla aluset tai pienillä vasikoilla karsinat, seurataan muutenkin eläinten hyvinvointia ja terveyttä sekä tietenkin maidon laatua. Navetassa käydään myös lypsyjen välillä päivällä ja iltamyöhällä, jolloin tarkistetaan että kaikki on kunnossa eläimillä ja tehdään kiimantarkkailua.

Olen käynyt nautatoimilupakurssin, eli hoidan itse lehmien keinosiementämisen, joten seminologia tarvitaan yleensä vain alkionsiirtoihin. Myös lehmien poikimiset pyritään valvomaan, ja sitä työtä helpottamaan on asennettu valvontakamerat, joista voi sisältä talosta seurata, milloin eläin alkaa poikimaan. Kesäisin lehmät ja hiehot ovat yötä päivää ulkona laitumella, jolloin navetan puhdistustyötä on vähemmän, mutta tarkkailua on mentävä tekemään laitumelle.

Toisinaan tarvitsee myös kutsua eläinlääkäri paikalle, jos joku eläin on vaikka sairastunut, tai sitten jos tehdään muita töitä, joihin tarvitaan eläinlääkäriä, kuten tiineyksien ultraaminen ja vasikoiden rauhoittaminen ja kivunlievitys nupouttamista varten.

Talvisin maatilalla on myös metsätöitä ja rehupaaleja täytyy siirtää peltojen laidoilta rehuvarastoon ruokintaa varten. Kesäisin on puolestaan navettatöiden lisäksi peltotyöt: maan muokkaukset, kylvöt, mahdolliset ruiskutukset, sadonkorjuu. Maatilan arkeen kuuluu myös erilaiset paperityöt: nautaeläinrekisterin ylläpito, tuotosseuranta, jalostussuunnittelu, keväisin EU-tukihakemusten täyttö, viljelysuunnitelman tekemistä, verotus ja kirjanpito jne. Joten nykyaikana myös toimistotyötä tulee tehtyä paljon maatilalla. Täytyy hallita ja ymmärtää monenlaista, toki osan töistä voi ulkoistaa ja pyytää asiantuntijoilta apua, kaikkea ei tarvitse itse osata, eikä ole aikaakaan perehtyä syvällisesti jokaiseen asiaan.

Parasta työssäsi?

Haasteellisuus. Jokainen päivä on erilainen. Joustavuus eli saat itse sumplia, miten teet päivän työt . Toki tämä työ on myös omalta osalta sitovaa työtä, eikä työpaikkaa voi vaihtaa hetken mielijohteesta.

Tulevaisuus?

Toimin kymmenen vuoden päästä edelleen maatalousyrittäjänä. Silloin meillä on uusi isompi pihattonavetta, jota mahdollisesti pyöritämme yhteistyössä toisen maatilan kanssa. Tilan kokonaisvaltainen kehittäminen seuraavan 10 vuoden aikana on tärkeässä roolissa.

Terveiset nuorille?

Maatalouden osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa! Niin alan kehittämisen parissa työskenteleviä lähinnä toimistotyötä tekeviä asiantuntijoita kuin käytännön työn osaajia. Kannattaa lähteä opiskelemaan alaa, tarvitaan toki tietynlaista rohkeutta ja asennetta, etenkin jos ryhtyy yrittäjäksi. Myös kaupungista lähtöisin olevia tarvitaan alan ammattilaisiksi. Ruokaa tarvitaan jatkossakin!