Neulamäen koulu, Kuopio

Biotaloushankkeen teemoja Neulamäen koulussa ovat: Kädestä suuhun, Pellosta pöytään ja Luonnosta tuotteeksi. 

Hankkeen tavoitteena on, että Neulamäen koulun oppilaat näkevät luonnon raaka-aineiden mahdollisuuksia ja hyödyntävät ja muokkaavat niitä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Oppilaat oppivat mm.  toiminnallisin keinoin havainnoimaan ympäristöään ja tuotteistamaan raaka-aineita.  

Hanketta toteutetaan läpäisyperiaatteella useassa eri oppiaineessa kaikilla luokilla. Luomme myös raameja uudenlaiselle valinnaisaineelle: lukuvuonna 2020 -2021 Neulamäen koulussa toimii Yrittäjyys-valinnaisryhmä. 

Syksyn 2020 poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi vierailut ja retket toteutetaan pienissä ryhmissä ja etäyhteydellä. Oppilaat voivat esittää ideoita retkikohteista ja vierailijoista.  

Lisätietoja: Helena Pehkonen, helena.pehkonen(at)opedu.kuopio.fi ja Anne Silvennoinen, anne.silvennoinen@opedu.kuopio.fi