Nuorten maaseutuasenteet

Hanke selvittää nuorien asenteita, näkemyksiä ja mielikuvia maaseudusta.

Hankkeen tavoiteena on selvittää:

  1. Miten nuoret kokevat maaseudun ja oman tulevaisuutensa maaseudulla
  2. Miten maaseudun asioista viestitään nuoria kiinnostavalla tavalla
  3. Millä tavoin nuorten roolia voisi lisätä maaseudun kehittämistyössä.
     

Hankkeen toimenpiteet

  1. Sähköinen kysely kevätlukukaudella 2021
  2. Työpajat syyslukukaudella 2021

Hankkeessa toteutetaan keväällä sähköinen kysely Pohjois-Savon yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen. Syksyllä pidetään 10-12 valituissa kouluissa kyselyn tuloksia syventäviä työpajoja samalle kohderyhmälle. Tavoitteena tuoda lisätietoa nuorten maaseutuasenteista alueen toimijakenttään ja luoda uusia toimintatapoja sekä uudenlaista nuorille suunnattua viestintää Maaseutuammattiin ry:ssä.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö, Noora Ratilainen, puh. 0400 991 330, noora.ratilainen(at)maaseutuammattiin.fi

Hankkeen rahoitus: 

Nuorten maaseutuasenteet -hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Nuorten maaseutuasenteet -hanke on alueiden välinen hanke, jota tukevat Leader-ryhmät Kalakukko ry, Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry.