Päivätyökeräys

Maaseutuammattiin ry järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Päivätyökeräyksellä tuet tärkeää toimintaamme

Päivätyökeräyksellä kertyneillä varoilla voimme tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden aitoihin kokemuksiin työelämästä, virkistäytymiseen luonto- ja maaseutuelämysten parissa sekä toiminnalliseen oppimiseen yhdessä luokkakavereiden kanssa.  

Toimintamme perusta ovat opintoretket, joilla käydään mm. maatiloilla, metsätyömailla, jatkojalostavissa yrityksissä sekä muissa maaseutuyrityksissä ja alan oppilaitoksissa. Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yläkouluille ja lukioille opintoretkien kuljetukset ja ohjelman. Tarjoamme kouluille myös oppimis- ja etäluentoja sekä yläkoulun ja lukion oppilaille mahdollisuuden suorittaa TET-jakso tai taksvärkkipäivä maaseutuyrityksessä. Osa kummiyrityksistämme tarjoaa myös kesätöitä.

Päivätyökeräyksen tuotto käytetään

 • lisäämään nuorten kotiseudun ja luonnonvara-alan tuntemusta sekä
 • edistämään nuorten luontosuhdetta ja työllistymistä omalle kotiseudulle 

Osallistu Maaseutuammattiin ry:n päivätyökeräykseen! Toimi näin:

1. Ilmoittaudu mukaan

 • Päättäkää koulussa keräyspäivä ja keräyssumma (suositus 12 euroa /oppilas). Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.
 • Ilmoittaudu mukaan päivätyökeräykseen alla olevan lomakkeen kautta
   
2. Ennen päivätyökeräystä
 
 • Tiedottakaa oppilaiden koteihin päivätyökeräyksestä. Materiaalit lähetetään sähköpostitse ja ne voi tulostaa alta.
 • Voit kertoa keräyksen kohteesta oppilaille esimerkiksi Maaseutuammattiin ry:n 2020 toimintakatsauksesta tästä
 • Oppilas etsii itselleen paikan päivätyökeräyksen tekemiselle ja antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi. Työ voi olla esimerkiksi auttamista kotona, naapurissa tai lähiyrityksessä. Myös luokan tai koulun yhteisen tapahtuman, kuten myyjäisten järjestäminen on mahdollista. 

3. Päivätyökeräyspäivänä 

 • Oppilas tekee päivän työn ja täyttää työlomakkeen yhdessä työnantajansa kanssa. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi ja alaosan opiskelija palauttaa opettajalle. Työnantaja suorittaa maksun suoraan Maaseutuammattiin ry:n tilille Nordea NDEAFIHH, FI96 1797 3000 0122 69 oppilaan työlomakkeessa olevaa viitenumeroa käyttäen. Voitte myös kerätä maksut käteisenä ja suorittaa tilityksen Maaseutuammattiin ry:n tilille.
 • Käteisenä kerättyjen päivätyökeräyksen varojen kokonaissumma merkitään kokonaisuudessaan pankin tilityslomakkeelle ja tilitetään Maaseutuammattiin ry:n tilille Nordea NDEAFIHH, FI96 1797 3000 0122 69. Muistakaa käyttää maksaessanne viitenumeroa, joka löytyy työnantajan lomakkeesta.
   

Kiitämme osallistumisestanne Maaseutuammattiin ry:n päivätyökeräykseen! 
 

Rahankeräyslupa | Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Maaseutuammattiin ry:lle (y-tunnut 2432495-8). Lupa on voimassa 11.05.2020 lähtien ja kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2020/535. Keräyksen toimeenpanoaika on jatkuva. 

Tuotot käytetään nuorten opintoretkien kustannusten kattamiseen. Opintoretkillä käydään maatiloilla, metsätyömailla, jatkojalostavissa yrityksissä sekä muissa maaseutuyrityksissä ja alan oppilaitoksissa. Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa yläkouluille ja lukioille opintoretkien kuljetukset ja ohjelman. Kerätyt varat käytetään opintoretkien kulujen kattamiseen seuraavan toimintavuoden aikana.

Ilmoittaudumme mukaan päivätyökeräykseen!