Karanteeniohjeistus ulkomaiselle työvoimalle

 • Tee karanteenin omavalvontailmoitus töitäsuomesta.fi -sivustolla: https://www.lyyti.fi/reg/Ilmoitus_karanteenin_omavalvonnasta_4841.
 • Kaikkien ulkomailta tulevien henkilöiden on oltava kaksi viikkoa karanteenissa Suomeen saavuttuaan. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnan kantajalta muihin henkilöihin. Siksi kontaktit karanteenin ulkopuolisiin on ehdottomasti kielletty.
 • Työntekijät on ohjeistettava karanteenikäytäntöihin ja työnantajan on valvottava, että ohjeita noudatetaan. 
 • Työntekijät, jotka ovat saapuneet tilalle matkustaen yhdessä, voivat majoittua yhteisiin tiloihin. Samaan aikaan saapunut työntekijäporukka muodostaa oman karanteeniyksikön. Eri aikaan saapuneet henkilöt eivät saa olla kontaktissa keskenään karanteeniaikana. Jos eri aikoihin saapuneet henkilöt ovat kontaktissa keskenään, karanteeniaika määräytyy viimeisimmäksi saapuneen mukaan! Tämä koskee myös tilan isäntäväkeä, muita työntekijöitä ja kaikkia, jotka ovat kontaktissa karanteenissa olevien henkilöiden kanssa. 

Karanteeniaikana EI saa:

 • Asioida kaupassa, apteekissa tms.
 • Olla kontaktissa karanteenin ulkopuolisiin henkilöihin
 • Työskennellä karanteenin ulkopuolisten kanssa lähekkäin

Karanteenin aikana saa:

 • Mennä ulos (turvaväli huolehdittava)
 • Tehdä työtä, kun riittävä välimatka karanteenin ulkopuolisiin pystytään varmistamaan
 • Olla saman karanteeniyksikön kanssa tekemisissä

Karanteenin jälkeen suositeltavaa on, että:

 • Vältetään turhaa asiointia kaupassa
 • Vältetään kontakteja tilan ulkopuolisten kanssa (tartuntariski työntekijälle)
 • Järjestetään ruokahuolto mahdollisuuksien mukaan suoraan tilalle

Lataa majoitustiloihin tulostettavat karanteeniohjeistukset suomeksi tästä ja venäjäksi tästä.

Jos työntekijällä epäillään karanteeniaikana tai sen jälkeen oireiden perusteella koronavirustartuntaa, toimitaan aivan vastaavalla tavalla kuin kotimaisten työntekijöiden tai yrittäjien itsensä osalta. Tartuntatautilain mukaan myös ulkomaiset työntekijät saavat Suomessa asianmukaisen hoidon koronatartunnassa. 


Lisätietoja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten.