Vesannon yhtenäiskoulu ja yhtenäiskoulun lukio

Vesannon lukiolaisten opintoretki 3.10.2020.

 

Hanke näkyy Vesannolla sekä yläkoulun että lukion opetuksessa. Tavoitteena sisällyttää biotaloutta laajemmin mukaan nykyisiin oppiaineisiin ja kursseihin.

Yläkoulun teemat

  • 7-luokkalaiset: luontosuhde
  • 8-luokkalaiset: alkutuotanto
  • 9-luokkalaiset: biotalouden sovellukset ja innovaatiot

Oppilaat koostavat projektikansiota, jota kostetaan koko lukuvuoden ajan. 

Lukio

Olemassa olevien kurssien sisällä syvennytään biotalouden aiheisiin, joista koostetaan yhtenäinen projektiselostus. Lukiolaiset päätävät pääsääntöisesti itse biotalouden aihealueet, joista lähtevät syventämään tietouttaan. Biotalouskurssilaiset pääsevät rakentamaan koululle mm. automatisoitua kasvihuonejärjestelmää, johon yhdistetään koodausta, ekologiaa ja viljelyä. Projektiselostuksen tekevät saavat erillisen kurssisuorituksen biotaloudesta. 

Lisätietoja: Anni Savolainen, anni.savolainen(at)edu.vesanto.fi ja Teemu Pasanen, teemu.pasanen(at)edu.vesanto.fi